هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

کارگاه آموزشی تمرین با کش در کیوروگی و پومسه

پنجشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۲۰ ب.ظ

کارگاه آموزشی تمرین با کش، نردبان چابکی، جلیقه تمرین (کیوروگی و پومسه)هیأت تکواندو شهرستان اصفهان، توسط قهرمانان کیوروگی و پومسه استان «داود عبدالرضایی - حسین بهشتی و علی سلمانی» امروز پنجشنبه 94/8/14 در پایگاه قهرمانی هیأت استان اصفهان برگزار شد و مربیان از تمرینات متنوع مدرسین کارگاه ستفاده کردند.


در بخش پومسه آقایان: سلمانی و بهشتی از قهرمانان پومسه جهان و آسیا با اجرای تکنیک های دست و پا به کاربرد کش در فنون پومسه پرداختند.

سپس آقای داود عبدالرضایی از قهرمانان کشور تمرین با کش، نردبان چابکی، جلیقه تمرین در بخش کیوروگی را با همراه دو تن از قهرمانان استان اجرا و از روند تأثیر آن بر عضلات مختلف، و قدرت و چابکی تکواندوکاران برای مربیان بیان داشتند.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۱۴
هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

کمیته آموزش