هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

احتراما به استحضار می رساند هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در نظر داردیک دوره مسابقه خردسالان و نوجوانان پسر شهرستان اصفهان در  رده کمربند آبی روز جمعه مورخ 5/22/ 95 با  شرایط زیردر سالن شهید قورچانی برگزار  نماید.

**مسابقات  بصورت آزاد و در رده کمربند آبی می باشد.


**متولدین خردسالان 9 تا 11 سال : 83/10/11 الی 86/10/10

اوزان : 24-26-28-30-32-34-36-38-40-40+


**متولدین نوجوانان 15 تا 17 سال : 77/10/11 الی 80/10/10

اوزان: 45- 48- 51- 55- 59- 63- 68- 73- 78- 78+

***مدارک جهت ثبت نام:

اصل کارت  بیمه ورزشی سال 95 + اصل شناسنامه + اصل حکم کمربند +پرینت اطلاعات و آمار + معرفی نامه از باشگاه  (معرفی نامه اوزان ) همراه با ذکر نام مربی و سرپرست + برگه صحت سلامت 

**قابل ذکر است کوچ های شرکت کنندگان الزاما باید دارای کارت مربیگری باشند .

**مبلغ ورودی مسابقات مبلغ ( 350/000 ریال) به حساب شهرستان اصفهان (33170006/31  ) بانک ملت واریز گردد.

** توجه: چنانچه تعداد شرکت کنندگان و معرفی شدگان در مسابقه از طرف هر مربی کمتر از 5 نفر نباشند 10% از مبلغ ورودی هر شرکت کننده را طبق ضوابط ( معرفی نامه و لیست اسامی شرکت کنندگان در مسابقه بصورت کامل، همراه با ذکر نام و مشخصات مربی و مهمور به مهر ایشان باشد) به مربی مربوطه عودت مینماید.

 **ثبت نام مسابقات فقط در روز پنجشنبه 95/4/14 و دوشنبه  5/18/ 95 

**وزن کشی و  قرعه کشی پنجشنبه 95/5/21 ساعت 12تا 14سالن شهید قورچانی 

به نفرات اول تا سوم مشترک حکم و مدال قهرمانی اهداء خواهد شد .

 همراه داشتن کارت بیمه و تمامی لوازم ایمنی در مسابقات الزامی است .

( قابل ذکر است داشتن محافظ صورت الزامی است )  

موارد پیش بینی نشده متعاقبا اعلام خواهد شد.

(( فرم صحت و سلامت- اینجا کلیک کنید))

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۱۱
هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

کمیته مسابقات