هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

کمیته آموزش و فنی هیأت تکواندو شهرستان اصفهان درنظر دارد در ایام ماه پرفضیلت رمضان،  جلسات تمرین عمومی (کیوروگی و پومسه) را جهت اساتید و مربیان محترم و تکواندوکاران دان 3 به بالا  به منظور دانش افزایی و ارتقاء سطح فنی زیر نظر اساتید و قهرمانان کیوروگی و پومسه استان برگزار نماید.

مکان: سالن شهید قورچانی

زمان: پنجشنبه ها 13 تا 15

*** پنجشنبه 95/3/20 کیوروگی بانوان، زیر نظر قهرمان کشور و عضو سابق تیم ملی بانوان: سرکارخانم زهرا حسینی

*** پنجشنبه 95/3/27 پومسه آقایان، زیر نظر قهرمانان جهان: آقایان علی سلمانی و حسین بهشتی

*** پنجشنبه 95/4/3 پومسه بانوان، زیر نظر قهرمان جهان: سرکار خانم مهسا مردانی

*** پنجشنبه 95/4/10 کیوروگی آقایان، زیر نظر قهرمان آسیا: آقای داود عبدالرضایی


خاطرنشان میسازد هزینه های این جلسات تمرینی از طرف هیأت تکواندو شهرستان اصفهان تأمین شده و برای اساتید و دیگر شرکت کنندگان کاملأ بصورت رایگان میباشد و این کلاسها صرفأ در جهت دانش افزایی و ارتقاء سطح فنی برگزار میگردد. 

توجه: مربیان محترم رأس ساعت و با لباس کامل تکواندو حضور بهم رسانند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۳/۱۳
هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

کمیته آموزش