هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

مدال آوران اصفهان در لیگ برتر و دسته یک پومسه بانوان
نتایج در ادامه مطلب


نتایج لیگ برتر پومسه بانوان جام ستارگان

تیم هیأت تکواندو شهرستان لنجان الف در بخش تیمی 14- با ترکیب محدثه ابن علی، زینب طغیانی، ذکیه مرادی و تارا مردانی به عنوان بازیکن و مریم بهرامی سرپرست و مهسا مردانی مربی توانست مقام نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کند.


تیم هیأت تکواندو شهرستان لنجان ب در بخش تیمی 14- با ترکیب مبینا فاتحی، فاطمه کریمی، ثنا کیانی و صدیقه نصراصفهانی به عنوان بازیکن و منصوره احمدی سرپرست و زهرا ایزدی مربی توانست مقام سوم مشترک لیگ برتر را کسب کند.


تیم هیأت تکواندو شهرستان لنجان در بخش تیمی 15-17 با ترکیب زهرا انصاری، سهیلا حسام، فاطمه رنجبر، پرستو مرتضوی و سعیده موذنی به عنوان بازیکن و راضیه کاروانی سرپرست و نجمه بهرامی مربی توانست مقام سوم لیگ برتر را کسب کند.


تیم هیأت تکواندو شهرستان لنجان در بخش تیمی 18-30 با ترکیب فاطمه حسام، الهه خلجی، بهاره قادریان، فاطمه قاسمی و فاطمه کلاسنگیانی به عنوان بازیکن و مریم بهرامی سرپرست و مهسا مردانی مربی توانست مقام سوم لیگ برتر را کسب کند.


خانم تارا مردانی در بخش انفرادی 12-14 توانست مقام سوم مشترک لیگ برتر را کسب کند.


خانم سهیلا حسام در بخش انفرادی 15-17 توانست مقام سوم مشترک لیگ برتر را کسب کند.


در بخش ابداعی 14- خانم ها زینب طغیانی مقام اول، تارا مردانی مقام دوم، ذکیه مرادی مقام سوم و محدثه ابن علی مقام سوم مشترک را کسب کردند.


در بخش ابداعی 15-17 خانم سهیلا حسام مقام سوم مشترک را کسب کردند.


در بخش ابداعی 18-30 خانم ها غزاله منوچهری مقام اول و الهه خلجی مقام سوم  را کسب کردند.


در مجموع تیمی 2 مدال طلا ، 2 مدال نقره و 9 مدال برنز نتیجه تلاش مربیان، سرپرستان و بازکنان بود.


نتایج لیگ دسته یک پومسه بانوان جام نشاط

تیم هیأت تکواندو شهرستان لنجان در بخش تیمی 14- با ترکیب زهرا بهرامی، فاطمه بهرامی، هانیه رحیمیان و شیما نساجی به عنوان بازیکن و زهرا قربانی سرپرست و فریده هادوی مربی توانست مقام نایب قهرمانی لیگ دسته یک را کسب کند.


تیم هیأت تکواندو شهرستان لنجان در بخش تیمی 18-30 با ترکیب زهرا آقایی،مریم بدیحی، فهیمه سلمانی زاده و سحر عابدی به عنوان بازیکن و زهرا قربانی سرپرست و فریده هادوی مربی توانست مقام نایب قهرمانی لیگ دسته یک را کسب کند.


در بخش انفرادی 12- خانم ها شیما نساجی مقام اول، فاطمه بهرامی مقام دوم را کسب کردند.


در بخش انفرادی 12-14 خانم  مینا جوادی مقام اول را کسب کردند.


در بخش انفرادی 18-30 خانم  شمیم قربانی مقام سوم را کسب کردند.


در بخش ابداعی 14- خانم ها فاطمه بهرامی مقام اول و زهرا بهرامی مقام دوم را کسب کردند.


در بخش ابداعی15-17 خانم ها فروغ ایزدی مقام اول و محدثه قصری خوزانی مقام دوم را کسب کردند.


انتخاب خانم مهسا مردانی به عنوان بهترین مربی این دوره از مسابقات.


در مجموع تیمی 4 مدال طلا ، 5 مدال نقره و 1 مدال برنز نتیجه تلاش مربیان، سرپرستان و بازکنان بود.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۰۹
روابط عمومی