هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***


فدراسیون جهانی تکواندو در اخبار خود مهدی خدابخشی را با نام مستعار "نابودگر" معرفی و در ادامه نام خانوادگی این قهرمان ملی را با کلمه استعداد خدادادی مقایسه کرده است.

متن اصلی خبر
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۲۲
روابط عمومی