هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

«کارگاه استاژ پومسه»

يكشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۲۲ ب.ظ


کمیته آموزش و کمیته پومسه هیأت تکواندو شهرستان اصفهان درنظر دارد؛

«کارگاه استاژ پومسه»

را زیر نظر قهرمانان پومسه اصفهان «علی سلمانی و حسین بهشتی» برگزار نماید.

زمان: پنجشنبه 12 آذر ساعت 13 لغایت 16
مکان: میدان احمدآباد. خیابان جی. خیابان کاخ. مسجد حجت. پایگاه قهرمانی هیأت تکواندو استان

ورودی 150،000 ریال طی فیش واریزی به حساب جاری 33170006/31 بانک ملت هیأت

تکواندو شهرستان اصفهان.

ثبت نام شنبه، دوشنبه، پنجشنبه ساعت 10 تا 12/30 دفتر هیأت شهرستان اصفهان.

مربیان محترم توجه داشته باشندحضور در کلاس منوط به ثبت نام قبلی و ارائه فیش

بانکیست.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۰۱
هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

کمیته آموزش