هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

کارگاه آموزشی تمرین با کش، نردبان چابکی، جلیقه تمرین (کیوروگی و پومسه)

توسط قهرمانان کیوروگی و پومسه استان


«داود عبدالرضایی - حسین بهشتی»

                                       

زمان: پنجشنبه 94/8/14 ساعت 13 تا 16

مکان: فلکه احمد آباد، خیابان جی، خیابان کاخ، مسجد حجت، پایگاه قهرمانی هیأت استان

مبلغ ورودی: «100،000» ریال به حساب هیأت تکواندو شهرستان اصفهان ((33170006/31)) بانک ملت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۱۱
هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

کمیته آموزش